ETUSIVU

DIGIPORE, Uusia avauksia
ICT-alan osaajapulaan.

HANKKEET

DigiPore

6Aika DigiPore-hanke oli Suomen kuuden suurimman kaupungin Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen hanke. Hanke on loppunut vuoden 2019 loppuun. Tavoitteena oli tuoda uusia avauksia ICT-alan osaajapulaan tarjoamalla mm. kaupunkikohtaisesti erilaisia koulutuksia sekä mahdollisuuksia päästä näyttämään oma osaaminen työmarkkinoilla. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Alla kaupunkikohtaisia yleiskuvauksia hankkeen toiminnasta.

Lue lisää yksityiskohtaisista kaupunkikohtaisista tuotoksista Lopputuotokset-osiosta!

Turun kaupungin 6Aika Digipore-osahankkeessa kehitettiin DigiPoint-toimintamalli. Mallin perustana toimivat tiimiläiset, jotka ovat työ- ja oppisopimussuhteessa Turun kaupunkiin. Tiimiläisten työllistymisedellytysten kehittäminen perustuu monialaiseen yhteistyöhön, työelämälähtöisiin työtehtäviin ja niiden opinnollistamiseen sekä alalle verkostoitumiseen. Tavoitteena on työsuhteen ja oppisopimuksen kautta nostaa osaaminen yritysten vaatimalle tasolle, parantaa työelämävalmiuksia, tarjota alan osaamista oikeiden työtehtävien kautta, tutkinnon osan sekä kartuttaa ansioluetteloa. Kahdeksan kuukauden työsuhteen jälkeen tiimiläiselle on tarkoitus löytää työpaikat alan yrityksistä. Vuodesta 2020 lähtien toiminnasta vastaa Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskus.

Helsingin kaupungin 6Aika DigiPore-osahanke oli suunnattu helsinkiläisille 18-29 -vuotiaille nuorille, joiden osaaminen vaati päivitystä työllistymiseen korkean teknologian digitaalisille aloille (media-ala, tieto- ja viestintäteknologia, ohjelmointi). 

Tavoitteena oli yhdistää yritykset ja nuoret osaajat. Tämä konkretisoitui learning by doing -menetelmällä. Hankkeessa luotiin työllistymispolkuja ja tuettiin osaamisen kehittämistä. Nuorten osaamisen kehittämistä tuettiin käytännön työtehtävillä, valmennuksilla sekä yritystapaamisilla. Hankkeessa nuorten henkilökohtaiset työelämätaidot ja työkykyisyys kehittyivät.

6Aika DigiPore Helsinki toimi nuorten urapolkujen kehittäjänä ja mallintajana osana Digitalents Helsinkiä, mikä koostuu ohjelmisto-, media- ja ICT- alan osaajista.

Digitalents Helsinki, Digitalents Academy ja DigiPore Helsinki toimivat yritysten ja oppilaitosten kanssa yhteistyössä kehittäen opetuksen sisältöjä eri teknologioiden aloilla. Digitalents Academy tarjosi nuorelle mahdollisuuden saada tuntumaa erilaisiin tietotekniikan osa-alueisiin, ohjelmoinnista ICT-tukeen, peruskäyttäjästä aina ammattilaiseksi saakka. Academy -koulutukseen osallistumiseen riitti kiinnostus ja harrastuneisuus ICT-alalle. Koulutuksessa keskityttiin ohjelmisto- ja teknologiaosaamisen syventämiseen.

Vantaan kaupungin 6Aika DigiPore-osahanke järjesti non-stop työpajoja. Näissä työpajakokonaisuuksissa tutustuttiin ohjelmoinnin perusteisiin pelejä, hyötysovelluksia, 3D-maailmoja ja robotteja (mikrokontrollereita) ohjelmoimalla. Lisäksi tutustuttiin 3D-mallinnukseen luomalla grafiikkaa mm. AR-sovelluksiin. Loimme myös malleja 3D-tulostukseen ja VR maailmaa varten sekä rakensimme yksinkertaista elektroniikkaa. Työpajat oli rakennettu osakokonaisuuksiksi, joissa eri aihealueet yhdistyvät. Työpajaan osallistujan oli oltava työtön täysi-ikäinen vantaalainen.

Oulun kaupungin 6Aika DigiPore-osahanke innosti nuoria ja alanvaihtajia hakeutumaan IT-alan koulutuksiin, järjesti alan täydennyskoulutusta sekä tarjosi osaajille mahdollisuuden näyttää taitonsa suoraan yhteistyöyritykselle. Koulutukset rakentuivat alan työvoiman tarvetta vastaaviksi. Koulutuksena toteutettiin esimerkiksi webohjelmoinnin valmennusohjelma.

Osaamisen pystyi näyttämään tekemällä yhteistyöyrityksen ohjelmointitehtävän. Tehtävä tehtiin etänä aikarajan sisällä. Tehtävän suorittaneet pystyivät keskustelemaan yrityksen kanssa tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksista.

Espoon kaupungin 6Aika DigiPore-osahankeessa edistettiin ohjelmistokehittäjien työllistymistä yrityksiin. Hanke vastasi ICT-alan työvoimapulaan kehittämällä ja päivittämällä alan osaajien ammatillisia valmiuksia 6kk valmennuskokonaisuudella.

Työnhakija-asiakkaat saivat mahdollisuuden osallistua yritysten tarpeiden mukaisesti räätälöityihin 3kk kestäviin koodauskoulutuksiin, jonka jälkeen heidän koulutuksessa hankittua osaamistaan syvennettiin 3kk orientaatiojaksolla heille valitussa yrityksessä.

Hankkeen kohderyhmään kuuluivat korkeasti koulutetut maahanmuuttajataustaiset henkilöt, IT- alan pitkäaikaistyöttömät, vanhemmat pitkäaikaistyöttömät, itseoppineet koodarit ja kansainvälisten osaajien puolisot.

 

Tampereen kaupungin 6Aika DigiPore-osahankeessa tavoitteena oli digi-ymmärryksen lisääntyessä synnyttää ja kerätä systemaattisesti ideoita alan yrityksille ja uusille liiketoiminnoille sekä luoda uutta työtä. Hankkeen kohderyhmiä olivat nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt. Tampereen teemana oli Koko kansan digi. Siinä digitaalisten teknologioiden määritelmiä ja toiminnallisuuksia muokattiin yleiskielelle ja tehtiin tunnetuksi muun muassa esitteiden, videoiden, tapahtumien, tietoiskujen ja "hackathonien" muodossa. Lisäksi otimme käyttöön verkkokoulutuksen digitalisaatiosta.